MINANTU VS MITOHA

0
24

*MITOHA JEUNG MINANTU HOGHAG.*

MITOHA : “Jang.. pangmeulikeun inuman anu tiis di warung”.
MINANTU : “koka kola atawa seprit, pa ?”

MITOHA : “koka kola wae..”
MINANTU : “anu kaleng atawa botol ?”

MITOHA : “Botol..”.
MINANTU : “nu botol gede atawa nu botol leutik, pa ?”.

MITOHA : “euh budak tolol !! Geus meuli cai biasa we !!”.
MINANTU : “AQua atawa Ades ?”.

MITOHA : “AQUA !!!!”.
MINANTU : “Panas atawa anu tiis, pa ?” (Beungeutna lempeng, teu kerot-kerot).

MITOHA : “Astagpirullah, di mana SAPU ? mana SAPU ?, DI GEBUG SIAH..!!!”
MINANTU : “Sapu nyere atawa sapu injuk, pa ??”.

MITOHA : “lailahailaloh…dasar sia mah siga sato wae !!”.
MINANTU : “siga Embe atawa Munding, Pa ?”.

MITOHA : “Embe, Gobloggg !!!”.
MINANTU : “Embe bikang atawa Badot ?”

MITOHA : “Setan siah!!!!”
MINANTU : “Tuyul atawa Gendruwo ?”

MITOHA : “Kumaha sia we, kaditu siah indit !!”.
MINANTU : “Poe ieu atawa isuk pa ?”

MITOHA : “Ayeuna , siah !!”.
MINANTU : “Bapa milu atawa moal ?!!”

MITOHA : “masya Alloh.. Gelo sugan sia mah, dipaehan geura !!!”.
MINANTU : “Ditubles ku peso atawa dibedil, pa??”.

MITOHA:”Dibedil siah ku aing !!!”.
MINANTU: kana sirah atawa kana beuteung ??

Si bapa langsung sakarat bakat ku keuheul
Minantu : bapa… bapaaa..!! bapa teh papaehan atawa paeh nyaan ?
MITOHA: “Paeh!  aing teh nyahoooo, dasaar minantu belegug siah!!”
MINANTU: “Paehna, asup NARAKA atawa SURGA?”
MITOHA: SURGA!!!….(kekerejetan bari tuluy neruskeun deui sakaratna)

Wilujeng seuri..????

 

Hatur nuhun Teh Dwi, abdi Copas yeuh.